Mga Bangka ng Aluminum RIB

 

 

Aluminyo RIB 250

Aluminyo RIB 270

x

US$ 450.00+

US$ 470.00+

US$ 490.00+

 

 

 

Aluminyo RIB 300

Aluminum RIB 320

Aluminum RIB 330

US$ 520.00-860.00

US$ 550.00-950.00

US$ 560.00-1000.00

 

 

 

 

Aluminyo RIB 340

Aluminum RIB 360

Aluminyo RIB 380

US$ 570.00-1020.00

US$ 600.00-1100.00

US$ 650.00-1200.00

 

 

 

Aluminum RIB 390

Aluminyo RIB 400

Aluminyo RIB 420

US$ 1000.00-1300.00

US$ 1050.00-1350.00

US$ 1100.00-1550.00

 

 

 

 

 

Aluminyo RIB 480

Aluminyo RIB 500

Aluminyo RIB 520

US$ 1750.00-2200.00

US$ 1900.00-3150.00

US$ 2100.00-3200.00

 

 

 

Aluminyo RIB 550

Aluminum RIB 560

Aluminyo RIB 580

US$ 2700.00-3400.00

US$ 2800.00-3500.00

US$ 3600.00

 

 

 

 

 

x

Aluminyo RIB 600

Aluminyo RIB 620

US$ 3900.00

US$ 4100.00

x

 

 

 

Aluminyo RIB 640

Aluminum RIB 650

Aluminum RIB 660

US$ 4200.00-4800.00

US$ 4300.00-5200.00

US$ 4400.00-5300.00

 

 

 

 

 

Aluminyo RIB 680

Aluminum RIB 700

Aluminyo RIB 760

US$ 4500.00-5600.00

US$ 4600.00-5900.00

US$ 8100.00-9600.00

 

 

 

Aluminyo RIB 860

Aluminyo RIB 1070

 

US$ 10000.00-11000.00

US$ 16000.00

 

Puna: Ang presyo ay para lamang sa aluminum hull, ang kabuuang presyo ay nakadepende sa spec.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy